ZEOS

Скачать бесплатно медицинские книги и медицинскую литературу без регистрации или читать медицинские книги и медицинсую литературу онлайн
Медицинская библиотека предназначена для помощи в поиске мед литературы врачам и студентам медикам, которые ищут возможность скачать медицинские книги и медицинскую литературу бесплатно, также наша онлайн библиотека медицинских книг предназначена для обмена опыта между медицинскими работниками различной специализации
загрузка...
 
Медицинские книги онлайн

Авторизация

Лучшие книги

Библиотека медицинских книг - скачать книги бесплатно в формате DOC PDF DJVU » Анестезиология и реаниматология » Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я.
Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я.
Год создания: 2003

Автор книги: Ковальчук Л.Я.

Раздел медицины: Анестезіологія, реанімація

Ebook формат: PDF

Качество книги: OCR

Краткое описание книги: Навчальний посібник «Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів» написаний відповідно до нової програми підготовки медичних сестер і бакалаврів, що здобувають освіту на базі вищих медичних навчальних закладів. В ньому автори відобразили здобутки сучасної анестезіології та інтенсивної терапії основних патологічних синдромів, що зустрічаються в медицині невідкладних станів.
«Як найпростіше - про складне». Під таким девізом працювали автори, прагнучи у стислій формі подати основи однієї з найскладніших медичних спеціальностей. Анатомо - функціональні особливості систем життєзабезпечення, їх порушення (патофізіологічні зміни та клінічні прояви), надання невідкладної допомоги та робота медичної сестри (бакалавра) у складі спеціалізованої лікарської бригади - така структурна побудова більшості розділів.
Окремо висвітлено особливості порушень гомеостазу (розд.9), що виникають як обов'язковий компонент термінальних станів, та основи інфузійно-трансфузійної терапії (розд.10) - головної складової лікування цих станів.
У розділі 11 подано особливості клінічних проявів та інтенсивної терапії окремих нозологічних захворювань, що зустрічаються в хірургічній, акушерсько - гінекологічній, інфекційній та педіатричній клініках.
Діагностичні та лікувальні маніпуляції і операції, тестові питання та ситуаційні задачі, вміщені наприкінці кожного розділу, допоможуть максимально наблизити теоретичні знання студентів до їх практичної реалізації в умовах повсякденної роботи на ниві медицини. Зокрема, сюжети, описані у ситуаційних задачах, взяті із реалій повсякдення. У практичному вирішенні цих задач допоможе їх детальний розбір, вміщений в кінці книжки.
Автор книгии сподіваються, що навчальний посібник «Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів» також буде корисним для молодих спеціалістів, які лише приступили до вивчення основ медицини, інтернів - анестезіологів та фахового вдосконалення середніх медичних працівників відділень анестезіології та інтенсивної терапії.
Автор книгии з вдячністю розглянуть пропозиції та зауваження щодо цієї книжки, які дозволять вдосконалити її в майбутньому.

Змiст навчального посібника
«Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів»


Основи наркозу
Історичні відомості
Підготовка хворих до наркозу
Анестезіологічне забезпечення операцій; середники для наркозу
Робота анестезіологічної бригади в операційній
Лікувальні маніпуляції та операції

1. Інтубація трахеї
2. Епідуральна анестезія

Серцево-легенево-мозкова реанімація
Термінальні стани
Стадії та етапи реанімації
Особливості проведення реанімаційних заходів при деяких причинах передчасної смерті

1. Клінічна смерть у стаціонарі
2. Утоплення, його види; реанімація потерпілих
3. Реанімація при механічних травмах
4. Ураження електричним струмом та блискавкою
5. Механічна асфіксія

Лікувальні операції та маніпуляції

1. Проведення штучної вентиляції легень способом «рот до рота»
2. Проведення закритого масажу серця
3. Пункція порожнини серця
4. Електрична дефібриляція серця

Гостра дихальна недостатність
Анатомо-функціональні особливості дихальної системи
Клінічні прояви гострої дихальної недостатності
Основні види порушень зовнішнього дихання

1. Розлади регуляції дихального центру
2. Альвеолярна гіповентиляція внаслідок порушення активності дихальних м'язів
3. Астматичний статус
4. Травматичні ушкодження грудної клітки
5. «Коронарний кафе-синдром»
6. Ларингоспазм
7. Бронхіолоспазм

Лікувальні маніпуляції та операції

1. Ларингеальна маска, її застосування
2. Трахеостомія

Гостра циркуляторна недостатність
Анатомо-функціональні особливості серцево - судинної системи
Гостра серцева недостатність; шок та колапс
Травматичний та геморагічний шоки
Гіпогідратаційний шок
Опіковий шок
Анафілактичний шок
Інфекційно-токсичний шок
Кардіогенний шок
Діагностичні та лікувальні маніпуляції

1. Катетеризація периферичної вени
2. Катетеризація підключичної вени
3. Вимірювання центрального венозного тиску

Гостра церебральна недостатність
Анатомо-функціональні особливості центральної нервової системи
Класифікація, клініка та діагностика ком
Надання невідкладної допомоги коматозним хворим
Коми при цукровому діабеті

1. Гіперглікемічна кетоацидотична кома
2. Гіперосмолярна некетоацидотична кома
3. Гіперлактацидемічна діабетична кома
4. Гіпоглікемічна кома

Гостра ниркова недостатність

Анатомо-функціональні особливості нирок
Етіологія та патогенез гострої ниркової недостатності
Стадії перебігу гострої ниркової недостатності, особливості клінічних проявів та інтенсивної терапії
Гостра печінкова недостатність
Анатомо-функціональні особливості печінки
Етіологія та патогенез печінкової недостатності
Клінічні прояви недостатності печінки
Інтенсивна терапія печінкової недостатності
Гострі отруєння
Основні патологічні синдроми, характерні для гострих отруєнь
Отруєння етиловим алкоголем
Отруєння сурогатами алкоголю
Отруєння медикаментами
Отруєння кислотами та лугами
Отруєння токсичними газами
Отруєння фосфорорганічними речовинами
Отруєння грибами
Лікувальні маніпуляції

1. Промивання шлунка
2. Форсований діурез

Розлади гомеостазу та їх корекція
Значення води для організму, її обмін
Осмолярність та її значення для гомеостазу
Порушення обміну води, принципи інтенсивної терапії
Порушення електролітного обміну та його корекція
Розлади кислотно-основного балансу та його корекція
Інфузійно-трансфузійна терапія
Класифікація та коротка характеристика кровозамінників

1. Гекодез
2. Реосорбілакт
3. Сорбілакт
4. Розчин Рінгера
5. Амінол

Кров, її компоненти та препарати

1. Взяття крові у донорів
2. Визначення групи крові
3. Визначення резус-належності
4. Компоненти крові
5. Спосіб отримання плазми
6. Препарати крові

Переливання крові
Особливості проведення інтенсивної терапії при деяких захворюваннях у хірургічній, інфекційній, акушерській та педіатричній клініках
Інтенсивна терапія хірургічних хворих

1. Ведення планових хворих у післяопераційному періоді
2. Перитоніти
3. Гостра кишкова непрохідність
4. Гострий панкреатит

Інтенсивна терапія при інфекційних захворюваннях

1. Правець
2. Ботулізм
3. Лептоспіроз
4. Холера

Інтенсивна терапія патологічних синдромів в акушерстві

1. Анатомо-функціональні особливості організму вагітної
2. Гестози
3. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

Особливості проведення інтенсивної терапії в педіатрії

1. Анатомо-функціональні особливості дитячого організму
2. Гіпертермічний синдром
3. Судомний синдром
4. Гострий стенозуючий ларингіт (синдром «несправжнього крупа»)

Лікувальні маніпуляції та операції

1. Внутрішньокісткове введення лікарських середників
2. Безперервна тривала внутрішньошлункова оксигенотерапія
3. Парентеральне харчування хворих

Тести та задачі для самоконтролю
Відповіді на тести та задачі для самоконтролю
Антидотне лікування гострих отруєнь
Наказ про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію (№ 120 від 25.05.2000 року)
Помилкові та нераціональні призначення ліків

Скачать книгу Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. бесплатно

Если Вы воспользовались возможностью скачать бесплатно Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. или читать книгу Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. онлайн и Вам понравилась книга Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. и вы считаете, что информация изложенная в книге Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. достаточна интересна, то Вы имеете возможность высказать своё мнение и прокомментировать книгу Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я., для того, чтобы пользователи, которые тоже изъявят желание ознакомится с Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. уже имели хоть небольшое понятие из Вашего отзыва о книге Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я.. Также не забывайте ставить оценку информации увиденной здесь. Мы рады, что книга Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. смогла быть Вам полезна.

Скачать бесплатно книгу Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів - Ковальчук Л.Я. без регистрации