+aQ0KfihodHRwOlwvXC8oPzp3d3dcLnwpZmlsZXBsYW5ldFwuY29tXC51YVwvLio/KVtcJyJcbjxcc1xdXFtdK35p';?> Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник

ZEOS

Скачать бесплатно медицинские книги и медицинскую литературу без регистрации или читать медицинские книги и медицинсую литературу онлайн
Медицинская библиотека предназначена для помощи в поиске мед литературы врачам и студентам медикам, которые ищут возможность скачать медицинские книги и медицинскую литературу бесплатно, также наша онлайн библиотека медицинских книг предназначена для обмена опыта между медицинскими работниками различной специализации
загрузка...
 
Медицинские книги онлайн

Авторизация

Лучшие книги

загрузка...
Библиотека медицинских книг - скачать книги бесплатно в формате DOC PDF DJVU » Здравоохранение » Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник
Скачати безкоштовно книгу «Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики», Огнев А.В.
Год создания: 2005

Автор книги: В.А. Огнев

Раздел медицины: Здравоохранение

Ebook формат: DjVu

Качество книги: Отсканированные страницы

Краткое описание книги: Соціальна медицина та організація охорони здоров'я це самостійна наука, яка вивчає здоров'я населення, фактори, що впливають на нього, науково обґрунтовує і розробляє заходи по збереженню і поліпшенню суспільного здоров'я, а також розробляє нові форми і методи організації і управління системою охорони здоров'я.
Як предмет викладання соціальна медицина і організація охорони здоров'я включає в себе історію виникнення і розвитку соціальної медицини і організації охорони здоров'я, медичну (біологічну) статистику, здоров'я населення, організацію і управління охороною здоров'я.
Вивчення та засвоєння цього предмету має велике значення для майбутніх лікарів різних фахів, яким в процесі своєї практичної діяльності необхідно буде аналізувати стан здоров'я своїх пацієнтів, діяльність закладів охорони здоров'я, вирішувати задачі пов'язані з охороною здоров'я населення.
Основною метою підготовки цього посібника є сприяння студентам для успішного оволодіння знаннями і навичками загальних основ соціальної медицини і організації охорони здоров'я і якісної підготовки їх до державного інтегрованого ліцензійного іспиту Крок-2. Автори прагнули викладати навчальний матеріал послідовно, в доступній для студентів формі, зберігаючи при цьому наукову основу змісту і логіку висловлювання. Матеріал викладений по схемі від простого до складного. Спочатку розглядаються елементарні поняття предмету, потім наведені тестові завдання, які потребують логічного мислення. При складанні тестових завдань ми кожного разу підкреслювали, що охорона здоров'я населення є однією із найважливіших пріоритетних задач кожної цивілізованої держави, і цей пріоритет закріплений в національних нормативно-правових документах.
Навчальний посібник складено відповідно з навчальним планом для студентів 4, 5 і 6 курсів. В ньому розглянуті основні розділи соціальної медицини і організації охорони здоров'я. Перед тим як видавати тестові завдання, вони на протязі 3 років проходили апробацію в умовах кафедри, при цьому використовували комп'ютерні програми кафедри для тестування. В навчальному посібнику «Тестові завдання із соціальної медицини» узагальнені результати багаторічної праці викладачів кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я ХДМУ.
При підготовці посібника широко використовувалися раніше видані підручники, навчальні посібники, тестові завдання, які впроваджені в систему медичної освіти, нормативно-правові документи і інші матеріали, які доступні для студентів в умовах вищого навчального закладу.
Автори сподіваються, що посібник буде корисним при підготовці спеціалістів в області соціальної медицини та організації охорони здоров'я та внесе певний вклад в удосконалення навчального процесу в вищій школі. Ми впевнені, що навчальний посібник буде сприяти ефективному освоєнню дисципліни.

Зміст навчального посібника
«Тестові завдання із соціальної медицини»

 1. Мета і перелік навичок та умінь по соціальній медицині та організації охорони здоров'я
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука і предмет викладання
 3. Основи біологічної статистики
 4. Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи
 5. Відносні величини
 6. Графічне зображення статистичних даних
 7. Варіаційні ряди, їх види та приципи побудови
 8. Середні величини, методика їхнього обчислення
 9. Характеристика різноманітністі ознак
 10. Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження
 11. Непараметричні методи оцінки вірогідности різниці результатів статистичного дослідження
 12. Динамічні ряди і їх характеристика
 13. Метод стандартизації
 14. Кореляційно-регресійний аналіз
 15. Здоров'я населення. Фактори, що впливають на здоров'я
 16. Методика обчислення й оцінки демографічних показників
 17. Методика вивчення ахворюваності. Обчислення та оцінка показників окремих видів захворюваності
 18. Інвалідність населення
 19. Фізичний розвиток населення
 20. Медико-соціальні аспекти найважливіших захворювань серед населення
 21. Системи охорони здоров'я населення у світі, їх характеристика. ВООЗ, її призначення
 22. Організація медичної допомоги населенню України
 23. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню
 24. Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню
 25. Організація лікувально-профілактичної допомоги робітникам промислових підприємств
 26. Охорона материнства та дитинства
 27. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
 28. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям
 29. Сімейна медицина, організація та планування медико-санітарної допомоги на її засадах
 30. Ліцензування медичної практики та акредитація лікувально-профілактичних закладів
 31. Медичне страхування населення
 32. Контроль якості діагностики та лікування хворих. Аналіз та оцінка діяльності лікарні за моделлю кінцевих результатів
 33. Організація та проведення медико-соціальної експертизи тимчасової непрацездатності
 34. Організація та проведення медико-соціальної експертизи стійкої непрацездатносте
 35. Організація работи закладів санітарно-епідеміологічної служби
 36. Основи та принципи управління системою охорони здоров'я
 37. Методи й засоби медико-гігієнічного навчання й виховання населення
 38. Коди правильних відповідей на тестові завдання

Список літератури, яка використовувалась при підготовці навчального посібника
Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони

Скачать книгу Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник бесплатно

Если Вы воспользовались возможностью скачать бесплатно Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник или читать книгу Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник онлайн и Вам понравилась книга Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник и вы считаете, что информация изложенная в книге Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник достаточна интересна, то Вы имеете возможность высказать своё мнение и прокомментировать книгу Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник, для того, чтобы пользователи, которые тоже изъявят желание ознакомится с Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник уже имели хоть небольшое понятие из Вашего отзыва о книге Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник. Также не забывайте ставить оценку информации увиденной здесь. Мы рады, что книга Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник смогла быть Вам полезна.

Скачать бесплатно книгу Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров'я та біостатистики - Огнев А.В. - Нявчальний посібник без регистрации